Qurtuba

Qurtuba Instituut

Wij geloven dat de identiteit van het individu mede wordt vormgegeven door de samenleving waarin hij of zij zich bevindt …

… terwijl de samenleving op zijn beurt weer beïnvloedt wordt door de normen & waarden die het individu belangrijk vindt.

De wisselwerking tussen de samenleving en het individu is hetgeen wat wij belangrijk vinden en daarom creëren wij verbinding tussen individuen. Wij staan voor volwaardig burgerschap met behoud van islamitische normen en waarden. Wij dragen ertoe bij dat moslims hun identiteit leren kennen en vormgeven in de Nederlandse samenleving. Wij brengen de gemeenschap islamitische kennis bij, baseren ons hierbij op authentieke islamitische bronnen en sporen elk individu aan om zijn of haar eigen grenzen te verleggen. Wij zorgen voor verbinding tussen mensen.

Wij zijn het Qurtuba Instituut!

Wist je dat …

de naam van het instituut afkomstig is van de stad Qurtuba (Cordoba) in Andalusië?


Wat doen wij?

Wij creëren verbinding tussen de mensen door hen bij elkaar te brengen. Wij houden ons bezig met het overbrengen van islamitische kennis door het geven van lezingen en organiseren van evenementen. Daarnaast organiseren wij regelmatig workshops met als doel belangrijke maatschappelijke en wetenschappelijke thema’s verder uit te diepen en de gemeenschap hierbij van handvatten te voorzien. Uitgangspunt hierbij is dat de islam als inspiratiebron geldt.

Wist je dat …

de stad Qurtuba in de 10e eeuw hét financiële en culturele centrum van de wereld was?


Wat is onze missie?

Wij streven naar een gemeenschap waarin individuen zichzelf constant blijven uitdagen en ontwikkelen met behoud van de  islamitische normen en waarden.

Een gemeenschap waarin misvattingen die kunnen leiden tot een extremistisch radicaliserende gedachtegoed worden voorkomen.

Wist je dat …

de stad Qurtuba in de 10e eeuw qua inwonertal de grootste stad ter wereld was en dat deze over de grootste bibliotheek ter wereld beschikte?


We komen graag met jou in contact!

Nieuwsgierig geworden wat wij allemaal jou te bieden hebben?

Stuur ons gerust een e-mail. We houden je dan op de hoogte van alle toekomstige evenementen!

    Ik word graag op de hoogte gehouden van toekomstige evenementen die het Qurtuba Instituut organiseert.

    Contact

    Heb je een vraag over het instituut of een evenement? Neem dan contact op met ons via qurtubainstituut@moskeezeist.nl of WhatsApp ons op 06-83340990.