Geschiedenis

 

  • GEBEDSTIJDEN ZEIST

Geschiedenis van de moskee in Zeist

Met deze informatie willen wij u een beeld schetsen van het tot stand komen van de moskee in De Clomp.

De eerste gebedsruimte in Zeist was aan de Woudenbergseweg. Deze ruimte werd enkel gedurende de maand ramadan in gebruik genomen. Hierna kreeg de kleine groepje moslims voor ongeveer 1 jaar een ruimte in een school aan de Graaf Adolflaan. Nadat de Toneelfederatie deze ruimte toebedeeld kreeg, kreeg de groepje moslims een plek in de Andreasschool aan de Rozenstraat. Omdat deze school zich onder de sloophamer bevond moesten de moskeegangers daar na 9 maanden weg. Daarna verhuurde De Nederlandse Protestanten Bond zijn kerk voor een geringe bedrag zodat de gebedsbijeenkomsten door konden gaan. En ook deze ruimte was voor korte duur.

1984 (Oude Arnhemseweg)

arnhemsebovenweg

In 1983 konden de groep moslims, bestaande uit 127 Marokkaanse gezinnen eindelijk een eigen pand aan de Oude Arnhemseweg 59a kopen. Ze moesten hier en daar wel wat aanpassingen verrichten voordat het pand gebruiksklaar werd. Boven konden de gebedsdiensten plaatsvinden en beneden kreeg de jeugd een eigen plek. Na verloop van tijd kwamen er meer leden bij en hadden ze te kampen met gebrek aan ruimte en parkeergelegenheid. Deze twee knelpunten deden hun op zoek gaan naar een geschikter ruimte.

1993 (De Clomp)

arnhemsebovenweg

In het voorjaar van 1989 werden plannen gemaakt voor het bouwen van een moskee. Van de gemeente konden zij een perceel in winkelcentrum De Clomp kopen, met als doel mogelijkheden te scheppen voor de moslimgemeenschap om hun geloof en cultuur te kunnen beleven. Op 4 mei 1993 werd symbolisch de eerste steen gelegd en op 15 december 1993 was de moskee na een feestelijke opening klaar voor gebruik.

2011 herbouw De Clomp

Aangezien de moslimgemeenschap is toegenomen en de moskee verschillende functies binnen de Zeistergemeenschap heeft gekregen, is de vraag en behoefte naar een ander moskee toegenomen. Het bestuur van de moskee is momenteel gezamenlijk met de bouwcommissie bezig met plannen voor de bouw van een nieuwe moskee op de huidige plek. De moskee wil naast het faciliteren van gebedsruimte ook bijdragen leveren op maatschappelijke, educatieve- en opvoedkundige aspecten.

 

  • Doneren