Workshop ‘Vriendschap met de Qur’an’ – 3 maart

Workshop ‘Vriendschap met de Qur’an’ – 3 maart

Posted by

…..
Dus memoriseer niet meer dan vijf per dag
De Verzen zoals ze naar de Profeet zijn gebrach(t).

Minstens twee keer per dag blijven repeteren;
Vervolgens deze in jouw gebeden blijven reciteren.

Elke dag een nieuwe set van vijf voor Allah, meteen;
Met een zuivere intentie midden in de nacht alleen.

En die van de afgelopen week zeker niet vergeten;
O vriend van de Qur’an, had je dat maar geweten.

Dat het reviseren van al hetgeen daarvoor;
Zeer cruciaal is voor het maken van een spoor.

Een spoor waarmee je steeds terug kunt keren;
Naar de Qur’an, moge Allah dit van je accepteren.

Voor mijn vrienden van de Qur’an uiteengezet;
Zes belangrijke elementen, heb je wel opgelet?

–Zakariya Bosmans–

Een deel van een gedicht van Zakariya Bosmans over het memoriseren van de Qur’an. Geheel in de eeuwenoude traditie van het gebruik van gedichten om waardevolle kennis te onthouden. Zakariya’s liefde voor de vorm heeft geleid tot de vertaling van het belangrijke werk al-ajurrumiyyah – Handboek Arabische grammatica. Daarnaast ook heeft hij eigen werken geschreven, zie hier het overzicht en
ook een nieuwe publicatie De ziel en de maan.

We zijn erg blij dat Zakariya Bosmans bereid is omwille van Allah(swt) zijn workshop ‘Vriendschap met de Qur’an’ te geven in onze Zeister moskee. Deze workshop is bedoeld voor volwassenen, mannen en vrouwen, en zal gericht zijn op het bespreken van nuttige zaken omtrent het memoriseren van de Qur’an met ook aandacht voor bewustzijn naar Allah(swt) en zelfreflectie. Ook zal hij ingaan op memorisatie-schema’s.

We zijn er van overtuigd dat deze workshop erg geschikt is voor de ouders van kinderen die Koranonderwijs volgen en we roepen jou als moeder of vader in te schrijven voor deze workshop. Deze nuttige workshop zal ons helpen om onze kinderen beter te begeleiden bij het memoriseren van de Qur’an.

De workshop zal gehouden worden op zondag 3 maart van 10:00 tot 12:30 insh’Allah.

Meer informatie over Zakariay Bosmans
De website van Zakariya Bosmans
Over het belang van Qur’an memorisatie
Boeken door Zakariya vertaald en geschreven

Deelname is kosteloos. Dat is mogelijk omdat  Zakariya Bosmans geen vergoeding wil en hij deze workshop omwille Allah(swt) geeft. Dat het geaccepteerd mag worden.