Vacatures

 

  • GEBEDSTIJDEN ZEIST

Vacatures

Moskee Zeist

Moskee Zeist is het centrum van het Zeister Islamitische gemeenschapsleven en vormt een belangrijk, essentieel element in het leven van de Zeister moslim.

Visie van de moskee

De moskee beschouwt de Islam als verlichtend, verrijkend en verbindend. Op basis hiervan streeft de moskee ernaar om: een belangrijke rol te spelen in het dagelijks leven van elke Zeister moslim, bij te dragen aan het welzijn van alle Zeistenaren en tevens een waarachtig beeld te verspreiden van het geloof en de verdraagzaamheid van de islam.

Wat zoeken wij?

U bent op de hoogte van alle nieuwe religieuze relevante onderzoeken en uitspraken (fatwa’s) die ten goede komen aan universele waarden, respect en verdraagzaamheid.

Functiebeschrijving

Tot de taken van de imam behoren o.a.:

Het leiden en vervullen van de vijf dagelijkse gebeden en alle andere gebeden welk verplicht zijn of sterk aanbevolen zijn binnen het soennitische geloof.

Het geven van de wekelijkse vrijdagmiddagpreek en het geven van andere preken op feesten en gedenkdagen.

Het geven van lezingen, cursussen, aanvullend onderwijs en organiseren van themadagen en gespreksavonden.

Het uitvoeren van de laatste rituelen van stervensbegeleiding en het verlenen van geestelijke ondersteuning aan nabestaanden.

Het bemiddelen bij conflicten en het helpen oplossen van sociale problemen binnen de gemeenschap en binnen gezinnen (scheidingen, huwelijksconflicten, kind/ouderrelatie, etc.)

De rust en eenheid binnen de moskeegemeenschap bewaken.
Het vergroten van de verbondenheid en betrokkenheid binnen de Zeister gemeenschap

Het thuis of in een instelling bezoeken van zieken, hulpbehoevenden, asielzoekers en (ex) gedetineerden.
Het uitvoeren van alle andere (bijkomende) taken welk gezamenlijk met het bestuur zijn afgesproken en welk staan vermeld in werk/activiteiten programma’s.

Solliciteren

U kunt uw sollicitatiebrief en cv toezenden naar info@moskeezeist.nl t.a.v. secretaris dhr. L. Irahouten.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het secretariaat van moskee Zeist. Tel: 030 6992614. Ook kunt u veel informatie terugvinden op ons website: info@moskeezeist.nl

Lesmateriaal
Lesmateriaal/handouts worden aan het begin van de module verstrekt.
Vragen?

Voor vragen kun je gerust mailen naar:
www.moskeezeist.nl/beta

  • Doneren