Qurtuba

Qurtuba Instituut

De islam kent een rijke geschiedenis op het gebied van wetenschap, kunst en literatuur. Andalusië, met Qurtuba (Cordoba) als één van de belangrijkste steden, was ooit het centrum van de wereld op het gebied van wetenschap en vormde de basis voor de zogenaamde renaissance in Europa. Helaas is deze geschiedenis tegenwoordig bij veel moslims onbekend.

Doel Qurtuba Instituut

Het Qurtuba Instituut is opgericht door Moskee Zeist met het doel om islamitische kennis bij te brengen. Tevens wil het instituut een bijdrage leveren aan de bewustwording van deze rijke geschiedenis onder de moslims in Nederland.
Tenslotte heeft het instituut als doel het voorkomen van misconcepties welke kunnen leiden tot een extremistisch radicaliserende gedachtegoed, middels het brengen van een correcte uitleg van de islam gebaseerd op authentieke islamitische bronnen.

De Mezquita (Spaans voor moskee) in Cordoba. De foto is genomen door een Qurtuba student. 

Qurtuba's brievenbus: