Arabisch

Waarom Arabisch leren?

De Arabische taal is de taal van de Quraan en vormt daarom voor jou de sleutel tot het verkrijgen van een juist begrip van de islam. Het geeft het je toegang tot alle klassieke bronnen om deze in de oorspronkelijke taal te kunnen lezen en begrijpen. Daarnaast is het één van de meest gesproken talen ter wereld.

Wat leer je?

Onder begeleiding van een ervaren en deskundige docent & docente leer je het lezen, schrijven en spreken van de Arabische taal. Na een jaar ben je in staat om…

  • Vlotter te kunnen lezen (afhankelijk van je beginsituatie) en te schrijven
  • Een eenvoudig gesprek te voeren
  • Verschillende grammatica toe te passen in zinnen
  • Islamitische termen te herkennen, die tevens worden gebruikt bij Islamitische Wetenschappen

Tijdens de lessen wordt gebruik gemaakt van de Medina methode, een wereldwijd gebruikt boek. Bij voldoende resultaten stroom je volgend jaar door naar niveau 2 (gevorderden).

Ingangseisen

  • Het kunnen herkennen van de Arabische letters (eindniveau schakelklas). Het gaat hier om een basisniveau: er wordt niet van de studenten verwacht dat zij vloeiend kunnen lezen.
  • Juiste intentie voor het volgen van de lessen
  • Inzet en discipline

Kosten

De kosten zijn €120 voor leerjaar 1. Dit is inclusief lesmateriaal. Dit bedrag kan in overleg ook in termijnen worden betaald. Als je naast het vak Arabisch ook de opleiding Islamitische Wetenschappen of één van de modules binnen die opleiding volgt, kom je in aanmerking voor een korting.

Aanmelden

De lessen zijn al van start gegaan, aanmelden is niet meer mogelijk. Heb je interesse voor het volgend schooljaar stuur ons een e-mail (qurtubainstituut@moskeezeist.nl).

INSCHRIJVEN ISLAMITISCHE JURISPRUDENTIE

Lezen, schrijven en spreken 

Lesdagen en –tijden:

Zusters: elke woensdagavond 19:00 – 21:00 uur

(1e verdieping)

Broeders: elke donderdagavond 19:00 – 21:00 uur 

(2e verdieping)

Ervaren en deskundige docent & docente

€120 voor het hele schooljaar, inclusief materiaal

Medina methode